Om Per Olov

bild126PER OLOV ENQUIST
Blåbandist, Höjdhoppare, Författare

Född 1934 i Sjön Hjoggböle
Debuterade 1961 med ”Kristallögat”
Internationellt känd och månsidig prosaförfattare och dramatiker som i sitt författarskap blandar fakta och fantasi, historia och samtid.
Nordiska rådets litteraturpris 1969
Augustprisvinnare 1999 och 2008
Hedersdoktor i Uppsala universitet 2011
I Per Olov Enquists omfattande författarskap blandas på ett ovanligt sätt fakta och fantasi, historia och samtid, personlig biografi och inlånade gestalter. Sanningens ovisshet är ett grundtema. Alltifrån romanen Hess 1966 har författaren på ett medvetet sätt
experimenterat med historiska dokument. Företeelser av sken och bedrägeri, förförelse och illusioner upptar Per Olov Enquist starkt och han spårar dessa uttryck på idrottens och konstens, på religionens och politikens områden.

Per Olov Enquist är uppvuxen i en frikyrklig miljö i Sjön, Hjoggböle. Inslag från hans egen släkthistoria framträder tydligt för första gången i romanen Musikanternas uttåg 1978 som också är en skildring av arbetarrörelsens första skede i Västerbotten. I Kapten Nemos bibliotek 1991 kommer Per Olov Enquist sina egna barndomsförhållanden nära och hembyns vardagsliv belyses. I romanen Lewis resa 2001 skildrar han den frikyrkliga pingströrelsens framväxt i Sverige och parallellt med den sin mors liv inom ett annat trossamfund.
Per Olov Enquists strävar i författarskapet efter mångtydighet och utlevelse, p
ersonliga öppningar ur kylans grepp. Han har också framgångsrikt skrivit för film och teater.
Källa: Västerbotten ”Berättarnas län”

”Huset låg ungefär ettusenetthundra kilometer norr om Stockholm, och på höger hand, om man kom från Nordmarks, eller på vänster, om man kom från Kappra. Det var grönt.«
Ur Kapten Nemos bibliotek, 1991

huset