Om Kurt

en_anitabokKURT SALOMONSON
Gruvarbetare, Redaktör, Författare

Född 1929 i Västra Hjoggböle
Debuterade 1955 med ”Hungerdansen”
Han kallas arbetardiktens förnyare i Sverige.
Grundlade som gruvarbetare sitt engagemang för individens rätt mot kollektiv, fackförening och industriägare.
Ivar LO priset 1989
Hedersdoktor vid Umeå universitet 1990

 

Kurt Salomonson har vuxit upp i ett småbrukarhem i Västra Hjoggböle. Utifrån identiska yttre omständigheter har han och systern Anita skildrat tillvaron på mycket olikartat sätt. Kurt Salomonsons litterära gärning har varit inriktad på svenskt arbetsliv. Få författare ifrågasatte tillståndet på svenska arbetsplatser vid tiden när folkhemmet lades fast, men Kurt Salomonson pekade tidigt på missförhållanden. Utvecklingen har senare givit honom rätt.

Från 1951 kom Kurt Salomonson att arbeta tre år som gruvbyggare under jord i Laisvall, därefter i Pershyttan i Bergslagen. På erfarenheter från denna period grundade han sitt engagemang för individens rätt mot kollektiv, fackförening och industriägare. Mörklagda omständigheter kring silikos vid gruvan i Laisvall bildar underlag för romanen Grottorna 1956. I en romantrilogi inledd med Mannen utanför (1958) skärskådade Kurt Salomonson förhållandena på en norrländsk industriort, där alla parter förenas i att avvisa insyn och förändringar. Underdånighet, kulturförakt och ombudsmannavälde inom den fackliga rörelsen hör till författarens kritiska påpekanden.

Källa: Västerbotten ”Berättarnas län”