Lars Wangby

Den 19 april 2016 läste Lars Wangby ur P O Enquists Lewis resa. Boken handlar om Levi Pethrus och väckelserörelsen under tidigt 1900-tal.