Bert Öhlund

Den 5 april var Bert Öhlund först ut denna tredje säsong och han läste för oss ur Hjalmar Westerlunds Starrmyrkojan.

bert-1Starrmyrkojan handlar om skogsarbetet, såväl vintertid med huggningen i kojorna ute i skogen som flottningen och dess förhandlande om lönerna på sommaren. Handlingen tilldrar sig i den lilla byn Forsberget med alla sina karaktärer och figurer. Publiken satt som trollbunden under den knappa timme Bert läste.

Efteråt blev det mer kaffe och samtal kring boken, byar, arbetsförhållanden och säkert också en och annan lokal dialektal betydelse av diverse ord.

bert-2