Magdalena Andersson

Den 10 februari 2015 satt landshövding Magdalena Andersson vid läslampan och läste ur Lewis resa av P O Enquist.