Agneta och Göran Hansson

25 mars och vi avslutar med en duett!! Makarna Agneta och Göran Hansson kom på besök. Agneta läste ur Anita Salomonssons Lika som kärlek medan Göran läste ur Hjalmar Westerlunds ofullbordade och outgivna Uppenbarelseberget.